geld lenen kost geld

Lenen algemeen

Vul een bedrag in tussen de € 2.500,- en € 75.000,-

Inhoudsopgave

Lenen algemeen

Wat is een lening?


De term lening verwijst naar een soort kredietmiddel waarbij een som geld aan een andere partij wordt geleend in ruil voor toekomstige terugbetaling van de waarde of hoofdsom. In veel gevallen voegt de lener ook rente en/of financieringskosten aan de hoofdwaarde toe, die de lener naast het hoofdsaldo moet terugbetalen. Leningen kunnen voor een bepaald, eenmalig bedrag zijn, of ze kunnen beschikbaar zijn als een open kredietlijn tot een bepaalde limiet. Leningen zijn er in veel verschillende vormen, waaronder beveiligde, ongedekte, commerciële en persoonlijke leningen.

BELANGRIJKE CONCLUSIES van een lening

Een lening is wanneer geld aan een andere partij wordt gegeven in ruil voor terugbetaling van de hoofdsom van de lening plus rente.


De leningsvoorwaarden worden door beide partijen overeengekomen voordat geld wordt voorgeschoten.
Een lening kan door onderpand gedekt zijn, zoals een hypotheek, of ze kan ongedekt zijn, zoals een kredietkaart.
Doorlopende leningen of lijnen kunnen uitgegeven, terugbetaald en opnieuw uitgegeven worden, terwijl termijnleningen leningen zijn met een vaste rente en een vaste afbetaling.


Leningen begrijpen


Een lening is een vorm van schuld die door een persoon of een andere entiteit wordt aangegaan. De lener – gewoonlijk een bedrijf, financiële instelling of overheid – schenkt de lener een som geld. In ruil daarvoor stemt de lener in met een aantal voorwaarden, waaronder eventuele financieringskosten, rente, aflossingsdatum, en andere voorwaarden. In sommige gevallen kan de lener onderpand eisen om de lening veilig te stellen en terugbetaling te verzekeren.

Lening algemeen

Dit is hoe het leningsproces werkt. Als iemand geld nodig heeft, vraagt hij een lening aan bij een bank, bedrijf, overheid, of andere instantie. De lener kan gevraagd worden specifieke gegevens te verstrekken, zoals de reden voor de lening, zijn financiële geschiedenis, sofi-nummer (SSN), en andere informatie. De lener bekijkt de informatie, waaronder iemands verhouding tussen schuld en inkomen (DTI), om te zien of de lening terugbetaald kan worden. Op basis van de kredietwaardigheid van de aanvrager weigert de geldgever de aanvraag of keurt ze goed. De leninggever moet een reden geven als de leningaanvraag geweigerd wordt. Als de aanvraag wordt goedgekeurd ondertekenen beide partijen een contract waarin de details van de overeenkomst worden beschreven. De lener schiet de opbrengst van de lening voor, waarna de lener het bedrag moet terugbetalen, inclusief eventuele bijkomende kosten zoals rente.

De voorwaarden van een lening worden door beide partijen overeengekomen voordat geld of eigendom van eigenaar verandert of wordt uitbetaald. Als de lener onderpand eist, schetst hij dat in de leningsdocumenten. De meeste leningen hebben ook bepalingen over het maximum rentebedrag, en andere convenanten, zoals de lengte van de tijd voordat terugbetaling vereist is.

Leningen worden verstrekt voor een aantal redenen, waaronder grote aankopen, investeringen, verbouwingen, schuldconsolidatie, en zakelijke ondernemingen. Leningen helpen ook bestaande bedrijven hun activiteiten uit te breiden. Leningen maken groei van de totale geldhoeveelheid in een economie mogelijk en openen de concurrentie door leningen te verstrekken aan nieuwe bedrijven. De rente en vergoedingen uit leningen zijn een primaire bron van inkomsten voor veel banken, en ook voor sommige winkeliers door het gebruik van kredietfaciliteiten en creditcards.

Inhoudsopgave

Waar krijg jij snel geld? Snel geld lenen met lening.com
Lenen algemeen
0 +

Onze aanbieders