geld lenen kost geld

Wie kan mij helpen met mijn schulden?

Vul een bedrag in tussen de € 2.500,- en € 75.000,-

Inhoudsopgave

Wie kan mij helpen met mijn schulden?

Welke schulden worden niet kwijtgescholden?

Toch worden een aantal schulden uitgesloten van de kwijtschelding. Het gaat hierbij om onderhoudsgelden, schulden die een schadevergoeding inhouden ten gevolge van door een misdrijf veroorzaakte lichamelijke schade en de schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van het faillissement. 26 mrt. 2018

Welke schulden vervallen na 5 jaar?

Onder een periodieke betaling valt huur, rente, premie, abonnement, GWL etc. Een schuld hierop verjaart na vijf jaar. Stel dat een premie is gefactureerd op 1 oktober 2021 en deze betaling wordt nooit voldaan. Dan verjaart deze vordering op 1 oktober 2026. 8 okt. 2021

Wat als je in geldnood zit?

Wanneer u geldnood heeft kunt het beste beginnen met het opstellen van een begroting. In deze begroting kunt u precies zien wat de maandelijks inkomsten zijn en wat u de komende tijd verwacht te spenderen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een keer niet uiteten te gaan met uw gezin of een maand minder te roken.

 

Inhoudsopgave

Waar krijg jij snel geld? Snel geld lenen met lening.com
Wie kan mij helpen met mijn schulden?
0 +

Onze aanbieders