geld lenen kost geld
Het nieuws van Lenengeld.nl

Wat gebeurt er met een autolening na een ongeval?

Vul je gegevens in om leningen te vergelijken
Vul een bedrag in tussen de € 2.500,- en € 75.000,-

Inhoudsopgave


Een auto-ongeluk is altijd vervelend, maar het kan u voor extra uitdagingen stellen als u het ongevalsvoertuig nog financiert. Wat u kunt verwachten, hangt af van verschillende factoren, die mede bepalen welke stappen u moet nemen. U krijgt een overzicht van de factoren waarmee u rekening moet houden en hoe deze de uitkomst van de situatie kunnen beïnvloeden.

De belangrijkste dingen op een rij

 • Bij een auto-ongeluk waarbij een gefinancierde auto betrokken is, zijn er verschillende aspecten waarmee u rekening moet houden.

 • Afhankelijk van de constellatie van het ongeval en de beginsituatie, moet je verschillende wegen inslaan om van het probleem af te komen.

 • De hoogte van de schade, het soort verzekering, het soort krediet en de schuldvraag zijn bepalend voor de uitkomst.

 • Het type autolening dat wordt gebruikt om de auto te financieren, is ook cruciaal.

Wat te doen bij een ongeval met uw gefinancierde auto?

Ongeacht de schuldvraag, er zijn stappen die u zeker moet volgen om problemen op de weg te voorkomen. Deze zijn niet alleen nodig om de feiten en de schade inzichtelijk te maken, maar ook om aan uw verplichtingen jegens uw geldverstrekker te kunnen voldoen.

1. Laat het ongeval op een wettelijk conforme manier documenteren en bewaar de gegevens van de andere partij die bij het ongeval betrokken is. In het ideale geval belt u de politie, aangezien hun mening juridisch bindend is.

2. Informeer uw autoverzekeringsmaatschappij dat er een ongeval is gebeurd en begin met het ophelderen van de feiten.

3. Neem contact op met uw bank waar u de autolening heeft afgesloten als het een bijzondere autolening betreft. Ongeacht wie de schuldige is, de waarde van het voertuig wordt verminderd.

Met deze kostenfactoren moet u rekening houden bij een auto-ongeluk

Als u een ongeval krijgt met een auto die u financiert met een autolening, krijgt u verschillende kosten. De aard van de kosten hangt af van het feit of u schuldig bent aan het auto-ongeluk of niet. Als u geen schuld heeft aan het auto-ongeluk, dekt de auto-ongevallenverzekering van de tegenpartij alle gemaakte kosten. Als dit niet het geval is, moet u, afhankelijk van de autolening, rekening houden met de volgende gevolgen:

lening op afbetaling

Heeft u uw auto met een lening op afbetaling gefinancierd en bent u (mede) verantwoordelijk voor het auto-ongeluk, dan betaalt u of uw auto-ongevallenverzekering de reparatiekosten. De schade aan de auto van de tegenstander wordt gedekt door uw aansprakelijkheidsverzekering.

Uw verzekeringen dekken echter niet het waardeverlies dat het voertuig lijdt als gevolg van het auto-ongeluk. Het is belangrijk dat uw lening op afbetaling onderhouden blijft, ongeacht de staat van uw auto.

Geoormerkte autolening

Dat ligt anders als u heeft besloten een bijzondere lening te financieren. U bent in dit geval verplicht de schade direct te melden bij uw kredietverstrekker. Aangezien u bij deze autolening altijd een omniumverzekering moet afsluiten, zijn er geen reparatiekosten. Met betrekking tot het verlies van voertuigwaarde zijn er verschillende mogelijkheden die de geldverstrekker in de voorwaarden van uw autolening vermeldt.

Mochten er onverhoopt kosten ontstaan, dan kunt u ook uw autolening oversluiten. Hoe dit precies werkt, leest u hier.

Waardeverlies van de auto – mogelijke remedie verkregen via de speciale regeling

Ook als u mede schuld heeft aan het ongeval, hoeft u de kosten van de waardevermindering niet te dragen. Omdat de wetgever een speciale regeling heeft ingevoerd die twee handelingen aan uw voertuig plaatst:

1. De auto moet minder dan 5 jaar geleden voor het eerst zijn geregistreerd

2. De kilometerstand moet minder dan 100.000 kilometer zijn

Als aan deze twee voorwaarden is voldaan, dan moet de wederpartij of de auto-ongevallenverzekering u de waardevermindering vergoeden.

 • Informeer altijd uw autoleningbank als u een ongeluk krijgt.

 • Een lening op afbetaling loopt ook door als u totaal verlies op het voertuig heeft.

 • Bij elk auto-ongeluk is de afschrijving van het voertuig een probleem voor u, aangezien dit niet wordt gedekt door de auto-ongevallenverzekering.

 • De hoogte van de kosten die u maakt, hangt af van de schuld van het ongeval.

Het totaalverliesprobleem met geoormerkte autoleningen

Heeft u gekozen voor een eigen autolening, dan dient het voertuig zelf als onderpand voor uw bank. Als de situatie zich voordoet dat de auto waardeloos is door een totaal verlies, verliest de bank het aspect dat de autolening zeker stelt. In dat geval kan uw bank erop aandringen dat u de autolening volledig aflost. Indien dit niet mogelijk is, kan een nieuwe of gelijkwaardige zekerheid vereist zijn:

 • De voertuigpapieren van een gelijkwaardig voertuig.

 • Mede-eigendom van een nieuwe auto, waarbij de bank pas van het kentekenbewijs wordt gehaald als u beide leningen volledig heeft afgelost.

 • U hebt een garantsteller die de bestaande autoleningovereenkomst is aangegaan en die de aansprakelijkheid op zich neemt als u de terugbetaling niet uitvoert.

Gevolgen van het ongeval op een autolening met een laatste termijn

Deze vorm van autolening kent u ook wel onder de noemer ballonfinanciering of driewegfinanciering. Deze vormen van financiering bieden een hoge val als je een ongeluk krijgt met deze auto. Zeker als je hebt gekozen voor een autolening met een hoge eindrente, kun je te maken krijgen met hoge kosten. U kunt deze problemen verwachten:

 • Bij total loss kunt u de auto niet meer doorverkopen of inleveren bij de dealer.

 • Ook bij waardevermindering is de dealer niet langer verplicht de auto terug te nemen of een overeenkomstige vergoeding te financieren.

 • Ook bij totaal verlies moet u de afbetalingen voor de autolening blijven doen en de laatste aflossing betalen.

 • Of u moet een tweede lening afsluiten om de laatste termijn te financieren.

Veel Gestelde Vragen

Wanneer moet u de geldverstrekker informeren als u een auto-ongeluk heeft?

Als u heeft gekozen voor een geoormerkte autolening, moet u dit direct aan de geldverstrekker doorgeven. Want dit is de eigenaar van het voertuig voordat de lening volledig is afbetaald.

Wie vergoedt de waardevermindering van uw voertuig?

Als u geen schuld heeft aan het ongeval, moet u de waardevermindering van het voertuig zelf dragen. Als de tegenpartij bij het ongeval hoofdelijk aansprakelijk is, dekt de auto-ongevallenverzekering ook de waardevermindering van uw voertuig.

Is er bij totaal verlies geen verplichting om in termijnen te betalen?

Behalve een speciale lening op afbetaling maakt het de bank niet uit of het voertuig kan worden gebruikt of niet. U moet de termijnen regelmatig aflossen en ook de laatste termijn betalen in het geval van ballonfinanciering.

Welke mogelijkheden heb ik bij totaal verlies op een eigen autolening?

In dit geval is de bank eigenaar van de schadeauto. Omdat het voertuig waardeloos wordt door totaal verlies, moet u ofwel het volledige geleende bedrag onmiddellijk terugbetalen aan de bank, ofwel een alternatieve maar gelijkwaardige zekerheid bieden.