geld lenen kost geld
Het nieuws van Lenengeld.nl

Nieuwe auto’s financieren tegen topcondities 01/2022

Vul je gegevens in om leningen te vergelijken
Vul een bedrag in tussen de € 2.500,- en € 75.000,-

Inhoudsopgave


Een nieuwe auto is de droom van veel consumenten. Maar nieuwe auto’s zijn duurder in vergelijking met gebruikte auto’s en wegen op het maandbudget. Voor financiering hebben kredietnemers in principe de keuze tussen driewegfinanciering, contante aankoop en kredietfinanciering. In de volgende gids zullen leners ontdekken welke financieringsoptie het meest zinvol is voor de nieuwe auto, waar rekening mee moet worden gehouden als het gaat om terugbetalingsmodaliteiten en hoe ze een lage rente kunnen krijgen.

de essentie in het kort

 • Nieuwe auto’s kunnen op drie verschillende manieren worden gefinancierd (contante betaling, krediet, ballonfinanciering).

 • Kredietfinanciering via een bank is de meest populaire financieringsoptie.

 • Een three-way financiering is de slechtste optie omdat het bijzonder duur is.

Hoe kan ik een nieuwe auto financieren?

Om een ​​nieuwe auto te financieren kunnen geïnteresseerden in principe drie opties bekijken. Indien er voldoende contant geld aanwezig is, is contant betalen een optie. Er zijn echter maar weinig consumenten die op deze manier een nieuwe auto kunnen financieren. Om deze reden kiezen de meeste autokopers voor een lening.

merk op: Als u heeft gekozen voor een nieuwe auto, moet u zeker de omvang van uw autoverzekering overwegen. Omniumverzekering is de moeite waard voor nieuwe auto’s. Dit geldt als de verzekeringnemer schade heeft opgelopen, maar ook bij persoonlijke nalatigheid.

De contante betaling in detail

Bij contante betaling betaalt de koper het nieuwe voertuig direct contant bij de dealer. Contant betalen uit eigen spaargeld is voordelig als het geld ook daadwerkelijk vrij beschikbaar is. Als het moet worden geliquideerd ten koste van verliezen, bijvoorbeeld omdat het voor de lange termijn vastzit in effecten, is het meestal niet de moeite waard om contant te betalen. Het is raadzaam om vooraf de verwachte renteverliezen te berekenen. Deze waarde wordt vervolgens vergeleken met de kosten die de financiering met zich mee zou brengen. Als de verliezen kleiner zijn, is contante betaling acceptabel. Als de kosten van kredietfinanciering lager zijn, is contant betalen geen economisch haalbare beslissing.

Een nieuwe auto financieren met een lening

De financiering van een nieuwe auto kan worden gerealiseerd via een dealerbank of via een huisbank of een derdebank. In principe is het raadzaam om eerst online offertes op te vragen om geschikte voorwaarden te vinden voor de financiering van de nieuwe auto. Met deze vergelijking kunnen kredietnemers snel achterhalen welke bank in principe de juiste rentetarieven biedt.

Tip: Om een ​​overzicht te krijgen van de huidige situatie dienen minimaal drie aanbiedingen te worden gebruikt ter vergelijking.

Autofinanciering via dealerbank vs. financiering via bank

Bij het aangaan van een lening hebben autokopers in principe de keuze tussen financiering via de dealer of dealerbank of via een onafhankelijke bank. Een vergelijking:

Nieuwe autofinanciering dealerbank Nieuwe auto financiering onafhankelijke bank

Er zijn vaak gunstige voorwaarden voor de modellen. Lening en voertuig komen uit één hand.

Banken bieden dezelfde voorwaarden voor alle voertuigen.

Speciale modellen zijn vaak goedkoper omdat ze moeilijker te verkopen zijn dan standaardmodellen.

Speciale aanbiedingen kunnen hier op alle modellen worden toegepast.

Er kunnen vertragingen optreden bij het afsluiten van het contract, aangezien de autodealer vaak geen opleiding heeft genoten in het kredietsysteem.

Bij uw eigen huisbank neemt de kans op goedkeuring toe als er in het verleden al een lening is afgesloten en afgelost.

Dealerbanken vragen vaak 20 tot 30 procent van de nieuwe autoprijs als aanbetaling.

Financiering zonder aanbetaling is vaak mogelijk na overleg met de bank.

Heronderhandelen is vaak niet mogelijk omdat er vaste contracten zijn.

Een onafhankelijke bank stemt individueel de looptijd van de lening af.

De autodealers proberen hun aanbiedingen op de best mogelijke manier te presenteren, wat kan leiden tot misleiding van klanten.

Consumenten hebben te maken met een professional die de klant kan helpen bij het vinden van het juiste aanbod. Daarnaast is hij bekend met de wettelijke voorschriften.

De voordelen van financiering via onafhankelijke banken wegen zwaarder dan financiering via de dealerbank. Toch kunnen er aanbiedingen zijn van dealerbanken die economisch voordelig zijn. Dit wordt pas duidelijk als je het vergelijkt met andere aanbiedingen.

Tip: Klanten moeten de bank om een ​​offerte voor de financiering van de nieuwe auto vragen en ook vragen naar het rente- en aflossingsplan. Hierbij wordt rekening gehouden met alle kosten, waardoor het makkelijker is om de totaal te betalen bedragen met elkaar te vergelijken.

Wat is 3-way financiering?

De 3-way financiering voor een nieuwe auto is een financieringsmodel met drie opties na afloop van de looptijd:

 • De klant brengt de auto terug naar de dealer.

 • De rest wordt gefinancierd.

 • De klant betaalt de laatste termijn en de auto wordt zijn eigendom.

Het onder punt drie genoemde eindtarief is hoog voor 3-way financiering.
Tijdens de looptijd van deze financieringsvorm betaalt de klant alleen de rente over de afgesloten lening, soms doet hij ook nog een kleine aflossing. Aan het einde van de looptijd dient het resterende bedrag in één keer af te lossen. Het risico is hier groot, want als er aan het einde van de looptijd geen kapitaal is om de lening af te lossen, ontstaat er een gedwongen situatie: de consument moet ofwel een andere lening afsluiten om de bestaande lening af te betalen of de auto verkopen aan de handelaar. Hij controleert het voertuig en maakt een inschatting van de toestandsafhankelijke waardevermindering. Aangezien deze term niet duidelijk gedefinieerd is, valt de schatting vaak in het voordeel van de retailer.

Tip: Een 3-way financiering is in principe de duurste optie voor het financieren van een nieuwe auto. Consumenten moeten zo mogelijk zo’n contract niet sluiten, maar streven naar klassieke financiering.

Er is ook altijd de mogelijkheid om geen nieuwe auto te kopen maar een goedkopere tweedehandswagen om zo de financieringsbehoefte fundamenteel te verminderen. Dit vermindert de maandelijkse last en het bedrag van de laatste ballonbetaling.

Wat is er gevaarlijk aan nul procent financiering voor een nieuwe auto?

Op het eerste gezicht lijkt de nulprocentfinanciering een goedkope financiering van nieuwe voertuigen te zijn. Maar meestal blijkt dat het aanbod enkele valkuilen heeft. Iedereen die speelt met het idee om nul procent financiering af te sluiten, moet het aanbod zeer goed controleren. De volgende punten moeten bijzonder kritisch worden bekeken:

De vermelde aankoopprijs:

Potentiële kopers dienen te controleren of de aankoopprijs concurrerend is. Deze is vaak hoger in vergelijking met de aanbiedingsprijzen bij andere dealers. Als de nulprocentfinanciering gebaseerd is op een hogere verkoopprijs, maken dealers op deze manier winst.

Tip: Ter vergelijking: consumenten moeten een aanbod krijgen van een externe bank dat is afgestemd op de marktprijs voor een nieuwe auto. Een vergelijking van de totale kosten voor de financiering van een nieuwe auto laat zien of het nulprocentaanbod over het geheel genomen te duur is.

Ontoelaatbare berekening van kosten voor aanvullende diensten

De Prijsindicatieverordening (PAngV) bepaalt dat: dat rekeningbeheerkosten, bemiddelingskosten en verwerkingskosten in de effectieve rente moeten worden opgenomen.
Bij nul procent financiering is het dus wettelijk onmogelijk om deze posten überhaupt te berekenen. Sommige retailers willen met een truc de wettelijke verplichting omzeilen. Ook schrijven ze de kosten op en adverteren ze met “kostentransparantie”. Dit is niet legaal, consumenten moeten erop aandringen dat de genoemde kostenposten worden verwijderd zonder vervanging met een verwijzing naar de PAngV.

Toegestane kostenberekening voor autofinanciering

Dealers mogen aanvullende producten aanbieden als onderdeel van nul procent financiering. Deze omvatten bijvoorbeeld:

Als een consument besluit gebruik te maken van een van de aanvullende diensten, dan zijn de kosten uiteraard toegestaan. Retailers mogen ook kosten in rekening brengen die samenhangen met de aanvullende producten, zoals de uitgiftevergoeding voor de creditcard. De consument wordt echter niet gedwongen om de aanbiedingen te accepteren. U kunt de dealer vragen de posities uit het aanbod te verwijderen. Ook aanmaningskosten zijn toegestaan.

Waar moeten consumenten op letten bij autofinanciering?

Als u een lening aangaat om een ​​nieuwe auto te financieren, tekent u een meerjarig contract dat resulteert in een maandelijkse betalingsverplichting. Consumenten moeten ervoor zorgen dat de hoogte van de betalingsverplichting past bij hun financiële mogelijkheden.

Tip: Potentiële kopers moeten een lijst maken van lopende uitgaven zoals kosten van levensonderhoud, kledingkosten, vakanties, vrije tijd, ziekte/gezondheid en regelmatig terugkerende uitgaven zoals verzekeringen of belastingen. Vergelijk deze vermelding met het inkomen. Uit het verschil vloeit het beschikbare maandbedrag voort. Deze mag niet tot de laatste euro worden opgebruikt voor autofinanciering, zodat er in het dagelijks leven nog financiële speelruimte is.

Een nieuwe auto financieren zonder aanbetaling brengt hoge maandbedragen met zich mee. Het is raadzaam om wat eigen vermogen in te brengen en zo het financieringsbedrag te verlagen. Dit heeft doorgaans een gunstig effect op de rente.

Tip: Consumenten laten twee financieringsvoorstellen doen, één met en één zonder aanbetaling. Het totale verschil blijkt uit de directe vergelijking.

Meer tips voor het financieren van een nieuwe auto:

 • Potentiële kopers moeten verschillende aanbiedingen krijgen om te vergelijken bij het financieren van een nieuwe auto.

 • De keuze van de auto speelt een grote rol bij de financiering. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de lening, waarvan het maandbedrag afhankelijk is.

 • Voertuigen met een lagere waardeverval zorgen voor een hogere prijs wanneer ze later worden verkocht. Volledig hybride voertuigen met geavanceerde technologie verliezen minder aan waarde in vergelijking met voertuigen met conventionele aandrijvingen. Bovendien laten statistieken zien welke voertuigen veel vraag genereren in de gebruikte autosector.

 • Elk voertuig veroorzaakt onderhouds- en reparatiekosten. Gemiddelde prijzen zijn te vinden aan de hand van statistieken van relevante vakbladen en verenigingen. Ze moeten als forfaitair bedrag in de jaarlijkse kostenberekening in aanmerking worden genomen, naast de kredietkosten voor de financiering van nieuwe voertuigen.

 • Consumenten dienen zich vooraf te informeren over de verzekeringskosten en de te betalen belastingen. Deze kosten zijn verplicht en moeten in de begroting worden opgenomen.

Houd rekening met de effectieve rente voor nieuwe auto-aanbiedingen

Eén ding moet absoluut duidelijk zijn: hoe lager de effectieve rente, hoe lager de maandlast. Maar de effectieve rente zegt in vergelijking met andere aanbiedingen pas iets als ze onder dezelfde voorwaarden tot stand komen. Dat wil zeggen, aanbiedingen zijn vergelijkbaar als ze zijn gebaseerd op hetzelfde geleende bedrag, dezelfde looptijd en dezelfde aanbetaling. Daarnaast mogen in het aanbod geen aanvullende diensten in rekening worden gebracht die niet in de effectieve rente zijn inbegrepen.

Alleen als alle voorwaarden identiek zijn, kan worden gezegd dat het aanbod met de laagste effectieve rente het goedkoopste is. Zo kunnen consumenten de effectieve rente beïnvloeden:

 • Looptijd verkorten:

  Hoe korter de looptijd, hoe lager de rente.

 • Aanbetaling maximaliseren:

  Hoe hoger de aanbetaling, hoe lager het geleende bedrag. Dit verlaagt de kosten van lenen. Bovendien worden soms lage leenbedragen uitgegeven met lagere debetrentevoeten.

Vooral een nieuwe auto moet worden beschermd tegen diefstal en schade door het weer met een dubbele garage of carport. Aan welke regelgeving u moet voldoen om een ​​garage of carport op uw eigendom te bouwen en hoe u uw bouwproject eenvoudig kunt financieren leest u in onze uitgebreide artikelen over de kosten van een dubbele garage en de kosten van een carport.