geld lenen kost geld

Kun je een schuld afkopen?

Vul een bedrag in tussen de € 2.500,- en € 75.000,-

Inhoudsopgave

Kun je een schuld afkopen?

Welke schulden verjaren na 5 jaar?

Onder een periodieke betaling valt huur, rente, premie, abonnement, GWL etc. Een schuld hierop verjaart na vijf jaar. Stel dat een premie is gefactureerd op 1 oktober 2021 en deze betaling wordt nooit voldaan. Dan verjaart deze vordering op 1 oktober 2026. 8 okt. 2021

Welke schulden worden niet kwijtgescholden?

Toch worden een aantal schulden uitgesloten van de kwijtschelding. Het gaat hierbij om onderhoudsgelden, schulden die een schadevergoeding inhouden ten gevolge van door een misdrijf veroorzaakte lichamelijke schade en de schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van het faillissement. 26 mrt. 2018

Wat gebeurt er als je je schulden niet kan betalen?

Lukt het niet om zelf uw schulden te betalen? Meld u dan aan voor schuldhulpverlening van uw gemeente. Als u voldoet u aan de voorwaarden, start u met een vrijwillig ‘minnelijk schuldentraject’. Uw schuldhulpverlener maakt dan afspraken met uw schuldeisers over het betalen van de schulden.

 

Inhoudsopgave

Waar krijg jij snel geld? Snel geld lenen met lening.com
Kun je een schuld afkopen?
0 +

Onze aanbieders