geld lenen kost geld

Hoe kom je van je schulden af?

Vul een bedrag in tussen de € 2.500,- en € 75.000,-

Inhoudsopgave

Hoe kom je van je schulden af?

Welke schulden vervallen na 5 jaar?

Onder een periodieke betaling valt huur, rente, premie, abonnement, GWL etc. Een schuld hierop verjaart na vijf jaar. Stel dat een premie is gefactureerd op 1 oktober 2021 en deze betaling wordt nooit voldaan. Dan verjaart deze vordering op 1 oktober 2026. 8 okt. 2021

Welke schulden worden niet kwijtgescholden?

Toch worden een aantal schulden uitgesloten van de kwijtschelding. Het gaat hierbij om onderhoudsgelden, schulden die een schadevergoeding inhouden ten gevolge van door een misdrijf veroorzaakte lichamelijke schade en de schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van het faillissement. 26 mrt. 2018

Kan een schuld bij de bank verjaren?

Elke lening of schuld kan dus verjaren. Dat betekent dat de bank of kredietverstrekker na een bepaalde tijd wettelijk geen aanspraak meer kan maken op je geld. De algemene verjaringstermijn is 20 jaar, maar iedere lening of schuld heeft zelf een eigen verjaringstermijn. Voor een consumptief krediet is dat 5 jaar.

 

Inhoudsopgave

Waar krijg jij snel geld? Snel geld lenen met lening.com
Hoe kom je van je schulden af?
0 +

Onze aanbieders