geld lenen kost geld

Lening aanvragen – leen online vanaf 3,3%

Vul een bedrag in tussen de € 2.500,- en € 75.000,-

Inhoudsopgave

Lening aanvragen – leen online vanaf 3,3%

Snel en gemakkelijk leningen vergelijken

Met de leningvergelijking van Lenengeld.nl vindt u in de kortst mogelijke tijd het goedkoopste financieringsaanbod voor uw persoonlijke project. Na het invoeren van het benodigde geldbedrag, het geplande gebruik en de gewenste looptijd, zetten we duidelijk de actuele aanbiedingen van tal van kredietbanken en makelaars op een rij. U kunt de filter- en sorteerfuncties gebruiken om de leningaanbiedingen te sorteren, bijvoorbeeld op de laagste tweederde rente, de beste klantbeoordelingen of de snelste betaling. Aanbiedingen zonder gratis bijzondere aflossingen, termijnoverschrijdingen of met rente op basis van kredietwaardigheid kunt u uit de selectie verwijderen.

Vraag vrijblijvend krediet aan & BKR-neutraal

Als u via de leningvergelijking het juiste aanbod heeft gevonden, kunt u BKRn-neutraal een op u afgestemd kredietaanbod krijgen. Na het invullen van enkele gegevens over uzelf en uw financiële situatie ontvangt u van de instelling een voorlopig financieringsbesluit. Uw personal finance-expert helpt u vervolgens om uw leningaanvraag te optimaliseren, zodat u echt uw geld krijgt tegen de best mogelijke voorwaarden. Ook kan hij eventuele openstaande vragen over uw lening beantwoorden.

Als u voor een instantlening heeft gekozen , beslist de kredietverstrekker direct na het invullen van uw gegevens of en onder welke voorwaarden u uw lening krijgt. Dit wordt mogelijk gemaakt door de digitale rekeningweergave: U stuurt uw bankafschriften met slechts een paar klikken rechtstreeks via uw internetbankieren naar de bank. Uw online aanvraag wordt grotendeels automatisch ingevuld met de beschikbare informatie, zodat u nauwelijks meer hoeft in te vullen.

Documenten indienen, legitimeren en krediet ontvangen

Om een ​​bindende lening af te sluiten, ontvangt u het contract digitaal en eventueel ook per post. Om uw identiteit te bewijzen, die nodig is om een lening af te sluiten , kunt u zich gemakkelijk thuis identificeren met behulp van het videoident- of accountidentificatieproces – of u identificeren op een postkantoor met behulp van het Postident-proces. U kunt de benodigde documenten per upload of per post aanleveren. 

Voor leningen met een volledig digitaal diploma identificeer je je altijd online en onderteken je het contract digitaal. U kunt de documenten fotograferen en digitaal aanleveren. Zorg ervoor dat het gemakkelijk te lezen is.

Nadat u deze stappen heeft doorlopen, doet de bank de tweede kredietcontrole. Als het lukt, wordt uw lening doorgaans binnen twee tot vijf werkdagen op uw betaalrekening uitbetaald. Bij een lening met onmiddellijke betaling is de tweede kredietcontrole niet nodig en ontvangt u het geld uiterlijk de volgende bankwerkdag.

Wie kan een lening afsluiten?

Om een ​​lening te kunnen afsluiten, moet u meerderjarig zijn, in Duitsland wonen en Duitse bankgegevens hebben. Daarnaast stellen de banken zelf nadere voorwaarden aan het verstrekken van leningen. Zo wordt er vaak vanuit gegaan dat u als kredietnemer een vast inkomen heeft van een passend bedrag of dat u minimaal zes maanden in dienst bent geweest bij dezelfde werkgever en niet meer in de proeftijd zit. Als uw arbeidsrelatie beperkt is in de tijd, kunt u doorgaans alleen leningen afsluiten als de looptijd van de lening afloopt voordat uw arbeidsovereenkomst afloopt. Een positieve kredietbeoordeling door BKR is ook een van de gebruikelijke vereisten voor kredietgoedkeuring.

Hoeveel krediet kan ik me veroorloven?

Het maximale bedrag dat u bij een bank kunt lenen, hangt vooral af van hoe hoog uw maandbedrag mag zijn. Het tarief moet binnen uw financiële mogelijkheden liggen. U kunt dit bepalen aan de hand van een huishoudfactuur. Vergelijk hiervoor uw reguliere inkomen – met name uw netto-inkomen – met uw reguliere uitgaven. Naast huur, verzekeringen, elektriciteit en verwarming, omvatten de kosten ook de kosten van voedsel. Het bedrag dat overblijft na aftrek van kosten van de inkomsten kan gedeeltelijk worden begroot voor de termijn, maar niet volledig. Houd altijd een bepaalde financiële buffer aan voor onverwachte uitgaven.

Op basis van het maandbedrag kunnen het eventuele leenbedrag en de eventuele looptijden later worden beperkt. Met een leningcalculator kun je bepalen welk maandbedrag je zou moeten betalen, afhankelijk van de looptijd, het leenbedrag en de rente.

Is de leningvergelijking gratis?

Het vergelijken van verschillende leningaanbiedingen en het aanmaken van een leningaanvraag via de Lenengeld.nl leningvergelijking zijn voor u geheel gratis en vrijblijvend. Dat geldt ook voor gratis advies van een van de ruim 300 kredietexperts, die telefonisch al uw vragen graag beantwoorden. Zij helpen u graag dagelijks tussen 08.00 uur en 20.00 uur telefonisch of per e -mail uw lening aan uw wensen aan te passen.

Welke informatie is nodig voor de leningvergelijking?

Om een ​​eerste overzicht te krijgen van de rentetarieven met behulp van de Lenengeld.nl leningvergelijking, volstaat het om het leenbedrag, de looptijd en het doel te specificeren. Aangezien de rente van veel leningen afhangt van uw persoonlijke financiële situatie – men spreekt van kredietwaardigheidsafhankelijke rente – dient u voor een betrouwbare vergelijking persoonlijke offertes in te winnen. Vul hiervoor de online aanvraag in, waarin alle informatie wordt gevraagd die de kredietinstellingen nodig hebben om een ​​offerte op te stellen, waaronder:

  • Gegevens over uzelf zoals uw naam, geboortedatum en adres: De banken hebben deze gegevens onder meer nodig om BKR-gegevens te verkrijgen, die onderdeel zijn van de kredietcontrole.
  • Gegevens over uw dienstverband zoals de duur van het dienstverband en eventuele arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: Deze gegevens geven de bank een indruk hoe zeker uw maandinkomen is.
  • Gegevens over uw maandelijkse inkomsten en uitgaven en over lopende leningen: De bank heeft deze gegevens nodig om ervoor te zorgen dat u de maandlasten kunt betalen.
  • Informatie over een gewenste restschuldverzekering: Deze wordt opgenomen in het leningaanbod.
  • Uw bankgegevens: Bij de offerte ontvangt u de vooraf ingevulde kredietovereenkomst. Hiervoor zijn uw accountgegevens nodig. Als u het contract ondertekent, wordt de lening uitbetaald op de opgegeven rekening en worden de termijnen daarvan afgetrokken.

Daarnaast worden uw contactgegevens gevraagd in de online applicatie. Deze helpen uw persoonlijke Lenengeld.nl kredietexpert om u op de hoogte te houden van uw aanvraag en om u te ondersteunen bij het kiezen van de juiste lening Alle informatie die u verstrekt in de Lenengeld.nl kredietvergelijking wordt door ons altijd vertrouwelijk behandeld en is onderworpen aan de hoogste normen voor gegevensbescherming .

Welke documenten heb ik nodig om mijn lening af te ronden?

Naast het getekende contract heeft de bank vaak nog andere documenten van u nodig. Dit omvat meestal de bankafschriften van de laatste twee tot drie maanden. Daarnaast zijn er vaak loon- of salarisstroken, een actuele pensioennota voor gepensioneerden, een inkomensverklaring voor ambtenaren, minimaal één aanslag inkomstenbelasting voor zelfstandigen, vaak ook een inkomensoverschotrekening en een bedrijfsanalyse.

Voor geoormerkte leningen kunnen aanvullende documenten nodig zijn, bijvoorbeeld het kentekenbewijs deel II of een ondertekende opdracht tot zekerheid voor een autolening. Voor een nieuwe planning is een overdrachtsmachtiging vereist.

Welke documenten u voor een bepaalde lening moet overleggen, leest u in de leningvergelijking van Lenengeld.nl onder “Uitleengegevens” en “Aanvaardingscriteria” en in uw leningovereenkomst. U kunt de benodigde documenten online aanleveren via de Lenengeld.nl document upload of per post. U kunt ook rechtstreeks bankafschriften indienen via uw internetbankiersysteem. 

Inhoudsopgave

Lening aanvragen - leen online vanaf 3,3%
Lening aanvragen – leen online vanaf 3,3%
0 +

Onze aanbieders